Βασικές Αρχές Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Σεμινάριο Μπριός (Brioche)