Με την αρχιτεκτονική μιας άλλης εποχής, ο χώρος μας προσφέρεται να φιλοξενήσει μικρές ομάδες εργασίας, σεμιναρίων, συναντήσεων καθώς και μικρές εκθέσεις εικαστικού ενδιαφέροντος.

Παροχές χώρου

-Αir Condition
-Free wifi
-Πίνακας σεμιναρίων
-Ελεύθερη χρήση της αυλής
-Οργανωμένη κουζίνα

Εxtra παροχές

-Catering
-Βιντεοσκοπική & φωτογραφική κάλυψη των εκδηλώσεων.

Κανένα προσωπικό σας δεδομένο δεν αποθηκεύεται, διαμοιράζεται ή επεξεργάζεται. Τα στοιχεία σας θα χρησιμεύσουν μόνο για σκοπούς επικοινωνίας και μετά την λήξη της διαγράφονται.