Τίτλος Σεμιναρίου: Βασικές Αρχές Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται:
• σε επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες πού δεν έχουν εκτεταμένες οικονομικές γνώσεις και θέλουν να κατανοήσουν το γνωστικό αυτό αντικείμενο, για να λαμβάνουν σωστές οικονομικές αποφάσεις.
• σε άτομα που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση και να αναζητήσουν πιθανές χρηματοδοτήσεις και επιδοτήσεις.
• σε στελέχη επιχειρήσεων που στοχεύουν στην εκμάθηση βασικών θεμάτων επιχειρησιακού σχεδιασμού ώστε να μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους διευθυντές της επιχείρησης και τους υπαλλήλους της οικονομικής διεύθυνσης.

Σκοπός:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βασικές Αρχές Επιχειρησιακού Σχεδιασμού» σκοπό έχει να παρουσιάσει τον τρόπο κατάρτισης και τα στάδια σύνταξης ενός επιχειρηματικού σχεδίου.
Παρέχονται βασικές, απλές οικονομικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την ορθή λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.
Οι συμμετέχοντες  μετά το τέλος του σεμιναρίου θα μπορούν:
• Να κατανοούν τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της εκμετάλλευσής τους.
• Να σχεδιάζουν ένα ολοκληρωμένο και εφαρμόσιμο επιχειρησιακό σχέδιο που να ανταποκρίνεται στους στόχους που έχουν θέσει για την επιχείρησή τους.
• Να διερευνούν την αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται και να αναζητούν τρόπους ανάπτυξης των ανταγωνιστικών τους πλεονεκτημάτων.
• Να επικοινωνούν αποτελεσματικότερα, αποδοτικότερα και γρηγορότερα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεών τους.
• Να ενδυναμώσουν την αυτοπεποίθησή τους στην επικοινωνία με Τράπεζες και Χρηματοδότες και να διεκδικούν την καλύτερη δυνατή οικονομική υποστήριξη.
• Να παρακολουθούν την απόδοση της επιχείρησής τους σε σύγκριση με τα αρχικά τους σχέδια.
Πετυχημένος  είναι, αυτός που γνωρίζει, πώς να επικοινωνεί καλύτερα  και γρηγορότερα τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τη διαφορετικότητα του.
Το πρόγραμμα θα δώσει στους συμμετέχοντες το πλεονέκτημα μιας μεγαλύτερης σιγουριάς ότι κατανοούν πώς να χτίσουν, να χρηματοδοτήσουν και να στηρίξουν την εξέλιξη της επιχείρησής τους.
Η σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να φαίνεται τρομακτική για όσους δεν το έχουν κάνει ποτέ πριν. Ωστόσο, είναι κάτι που δεν είναι δυνατόν να αναβληθεί ή να το αγνοηθεί. Ένα υγιές επιχειρηματικό σχέδιο είναι ζωτικής σημασίας για την έναρξη, την επιβίωση και την ανάπτυξη κάθε επιχείρησης.

Συνοπτικό Πρόγραμμα:

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν βασικές έννοιες και μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την κατάστρωση του επιχειρηματικού σχεδίου:
1. Εισαγωγή στην έννοια και τη σημασία του επιχειρηματικού σχεδιασμού
2. Ανάλυση των επιμέρους κεφαλαίων του επιχειρηματικού σχεδίου
3. Όραμα και στόχοι της επιχείρησης
4. Δομή της επιχείρησης, δραστηριότητες και προϊόντα
5. Διερεύνηση της αγοράς και του ανταγωνισμού
6. Ανάλυση SWOT
7. Στρατηγική Μάρκετινγκ και πωλήσεων
8. Διοίκηση του προσωπικού
9. Χρηματοοικονομική ανάλυση και πίνακες προβλέψεων
10. Αξιολόγηση της επιχειρηματικής δράσης & της επένδυσης
11. Χρήση εργαλείων όπως οι αριθμοδείκτες, το νεκρό σημείο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και η καθαρά παρούσα αξία
12. Παρακολούθηση της εξέλιξης και διαχείριση της απόδοσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των επενδύσεων.
Τέλος, θα εξεταστεί ένα πραγματικό παράδειγμα επιχειρηματικού σχεδίου και θα συζητηθούν τυχόν επιχειρηματικά σχέδια των συμμετεχόντων.
Για όσους ενδιαφέρονται θα υπάρξει κατ’ ιδίαν συζήτηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων και αναζήτηση των διαθέσιμων επιδοτήσεων ΕΣΠΑ ή ΟΑΕΔ που μπορούν να στηρίξουν τις προσπάθειές τους.

Τόπος Διεξαγωγής

Το σεμινάριο υλοποιείται με φυσική παρουσία στο κτίριο Iokastis Art: Ιοκάστης 65 & Ιωαννίνων 135, Κολωνός 104 44
Μεθοδολογία
Πριν την έναρξη του σεμιναρίου ένα συνοπτικό ερωτηματολόγιο ανάλυσης αναγκών θα σταλεί στους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:
• Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
• Επαγγελματική Εμπειρία
• Προσδοκίες από το σεμινάριο
• Άλλες παρατηρήσεις
Εισηγητής:
Αναστασία Ελευθερίου
Οικονομολόγος- ΜΒΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Certified Information Systems Auditor. Επί σειρά ετών υψηλόβαθμο οικονομικό στέλεχος σε επιχειρήσεις.

Διάρκεια:
12 Ώρες

Ώρες: 05:00μ.μ. – 09:00μ.μ.

Κόστος Συμμετοχής:
145€

Στη δεύτερη και άνω συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10% (συγγενείς ή από τον ίδιο φορέα/επιχείρηση).
Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται.
Δηλώσεις Συμμετοχής:
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα: 211 18 26 048, κιν. 6972 216 591.
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαρία Γούλα